Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία - Τμήμα Bowling Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία - Τμήμα Bowling .
   

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 


Για να δηλώσετε συμμετοχή επιλέξτε 'ΣΥΝΔΕΣΗ'
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
    v
  • ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
  • GALLERY
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΣΥΝΔΕΣΗ
 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HBR - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ BOWLERS
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
HELLENIC BOWLERS RANKING A Bowlers   B Bowlers   C Bowlers A Bowlers   B Bowlers   C Bowlers
 
 
ΗΜΕΡ. ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΥ 5/11/2017 09:00 1η Αγωνιστική - Νότια Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 5/11/2017 09:00 1η Αγωνιστική - Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 5/11/2017 09:00 1η Αγωνιστική - Δυτική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 10/12/2017 09:00 2η Αγωνιστική - Νότια Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 10/12/2017 09:00 2η Αγωνιστική - Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 10/12/2017 09:00 2η Αγωνιστική - Δυτική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 14/01/2018 09:00 3η Αγωνιστική - Νότια Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 14/01/2018 09:00 3η Αγωνιστική - Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 14/01/2018 09:00 3η Αγωνιστική - Δυτική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 11/02/2018 09:00 4η Αγωνιστική - Νότια Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 11/02/2018 09:00 4η Αγωνιστική - Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 11/02/2018 09:00 4η Αγωνιστική - Δυτική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 04/03/2018 09:00 5η Αγωνιστική - Νότια Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 04/03/2018 09:00 5η Αγωνιστική - Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 04/03/2018 09:00 5η Αγωνιστική - Δυτική Ελλάδα
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A+B+C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A+B+C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
A Bowlers
B Bowlers
C Bowlers
ΚΥ 11/03/2018 10:00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Seniors A+B+C Bowlers A+B+C Bowlers
A+B+C Bowlers
A+B+C Bowlers
ΚΥ 27/05/2018 09:30 Τελικά Πανελλήνιου Ατομικού A' Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
A Bowlers
   
ΚΥ 27/05/2018 09:30 Τελικά Πανελλήνιου Ατομικού B' & C' Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
B Bowlers
C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
B Bowlers
C Bowlers
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
B Bowlers
C Bowlers
ΑΝΔΡΩΝ
B Bowlers
C Bowlers
   

Copyright © 2015-2018 - Spectrum Digital Solutions